วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Peugeot

Peugeot  

เปอโยต์

   เป็นรถยี่ห้อหนึ่งของ ฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี 1926 โดย ครอบครัวเปอโยต์ เป็นผู้ก่อตั้ง
 • เป็นบริษัทผลิตรถยนตร์ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ในยุโรป
 • ชื่อเต็มบริษัท Peugeot S.A.
 • เว็บไซด์หลัก  Peugeot.com
  รุ่นต่างๆ ของ เปอโยต์  (เฉพาะสปอร์ตในปี 2000 ขึ้น)

*จะไม่กล่าวเจาะลึกถึงรุ่นต่างๆ

1.  Peugeot SR1รายละเอียด
 • เป็นคอนเซปคาร์ ยังไม่จำหน่าย
 • ประเภท Sport Car
 • ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม.
 • 0 - 100 : 4.7 วินาที
 • เครื่องยนต์ : เป็นรถไฮบริด
 • รุ่นอื่น : -
 2.  Peugeot 908


 รายละเอียด
 • ระวังสับสน กับ 908 RC
 • ออกแบบโดยนาย Paolo Cantone ตัวถังคล้่ายๆกับ Bentley Speed 8
 • ประเภท Racing Car
 • ความเร็วสูงสุด : ?
 • 0 - 100 : ?
 • เครื่องยนต์ : V8 , V12
 • รุ่นอื่น : 908 HDi FAP 
 3.  Peugeot 4002

 รายละเอียด
 • เป็นคอนเซปคาร์ ยังไม่จำหน่าย
 • ออกแบบโดยนาย Stephen Schulze
 • ประเภท Sport Car
 • ความเร็วสูงสุด : ?
 • 0 - 100 : ?
 • เครื่องยนต์ : ?
 • รุ่นอื่น : - 
  4.  Peugeot Flux


รายละเอียด
 • เป็นคอนเซปคาร์ ยังไม่จำหน่าย
 • ประเภท Sport Car
 • ความเร็วสูงสุด : ?
 • 0 - 100 : ?
 • เครื่องยนต์ : ?
 • รุ่นอื่น : - 
5.  Peugeot RC

รายละเอียด
 • เป็นคอนเซปคาร์ ยังไม่จำหน่าย
 • ประเภท Sport Car
 • ความเร็วสูงสุด : ?
 • 0 - 100 : 6.9 วินาที
 • เครื่องยนต์ : I4
 • รุ่นอื่น : -
5.1 Peugeot RC HYmotion4


รายละเอียด
 • เป็นคอนเซปคาร์ ยังไม่จำหน่าย
 • ประเภท : น่าจะเป็น Sedan
 • ความเร็วสูงสุด : ?
 • 0 - 100 : ?
 • เครื่องยนต์ : รถไฮบริด
 • รุ่นอื่น : -

6.  Peugeot EX1 Concept

รายละเอียด
 • เป็นคอนเซปคาร์ ยังไม่จำหน่าย
 • ประเภท : Sport Car
 • ความเร็วสูงสุด : 259 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • 0 - 100 : 2.24 วินาที ทำได้ที่ กองทัพอากาศจีนเฉิงตู แต่ที่ออกแบบ กล่าวว่า อัตตราเร่ง ทำได้ที่ 3.49
 • เครื่องยนต์ : ?
 • รุ่นอื่น : -
 7.  Peugeot 907

รายละเอียด
 • เป็นคอนเซปคาร์ ยังไม่จำหน่าย
 • ประเภท : Sport Car
 • ความเร็วสูงสุด : 290 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • 0 - 100 : 5 วินาที
 • เครื่องยนต์ : V6
 • รุ่นอื่น : -
  
8.  Peugeot 907


รายละเอียด
 • ประเภท : Sport Car
 • ความเร็วสูงสุด : 215 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • 0 - 100 : 7.8 วินาที
 • เครื่องยนต์ : I4
 • รุ่นอื่น : 1.6 THP156 , 1.6 THP200 , 2.0 HDi163 , 2.0 HDi FAP 165

โลโก้ เปอโยต์ จากอดีตจนถึงปัจจุับัน


ไม่มีความคิดเห็น: