วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชนิดของเครื่องยนตร์

ชนิดเครื่องยนตร์ (Engine)

แบ่งเป็น 4 ชนิด หลักๆ ที่ใช้ในรถ

*ส่วนมาก เครื่องยนตร์จำพวก I , Flat และ V ที่จำนวนสูบมากกว่า 16 จะเป็นเครื่องยนตร์ในโรงงานไฟฟ้า หรือพวกอุตสาหกรรม จะเป็นยนตร์ขนาดใหญ่ ไม่สามารถใช้ในรถได้
** ยิ่งเครื่องยนตร์มีจำนวนสูบมากก็จะกินน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วย และราคาก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย


ประเภท Straight engine หรือใช้คำว่า Inline engine ก็ไ้ด้
 • Inline-two engine : 2 สูบ (I2)
 • Inline-triple engine : 3 สูบ (I3)
 • Inline-four engine : 4 สูบ (I4)
 • Inline-five engine : 5 สูบ (I5)
 • Inline-six engine : 6 สูบ (I6 หรือ L6)
 • Inline-seven engine : 7 สูบ (I7)
 • Inline-eight engine : 8 สูบ (I8)
 • Inline-nine engine : 9 สูบ (I9)
 • Inline-ten engine : 10 สูบ (I10)  
 • Inline-twelve engine : 12 สูบ (I12)
 • Inline-fourteen engine : 14 สูบ (I14)
ประเภท Flat engine บางครั้งรู้จักกันในชื่อ Boxer
 • Flat-twin engine : 2 สูบ (H2) 
 • Flat-four engine : 4 สูบ (H4)
 • Flat-six engine : 6 สูบ (H6)
 • Flat-eight engine : 8 สูบ (H8)
 • Flat-twelve engine : 12 สูบ (H12)
 • Flat-sixteen engine : 16 สูบ (H16)
 ประเภท V engine หรือ Vee engine  : ลักษณะเหมือน ตัว V
 • V-twin engine : 2 สูบ (V2) 
 • V-triple engine : 3 สูบ (V3) 
 • V-four engine : 4 สูบ (V4) 
 • V-five engine : 5 สูบ (V5) 
 • V-six engine : 6 สูบ (V6) 
 • V-eight engine : 8 สูบ (V8) 
 • V-ten engine : 10 สูบ (V10) 
 • V-twelve engine : 12 สูบ (V12)
 • V-fourteen engine : 14 สูบ (V14) 
 • V-sixteen engine : 16 สูบ (V16) 
 • V-eighteen engine : 18 สูบ (V18) 
 • V-twenty engine : 20 สูบ (V20) 
 • V-twenty four engine : 24 สูบ (V24) 
 ประเภท W engine : ลักษณะเหมือน ตัว W  
 • W-eight engine : 8 สูบ (W8)
 • W-twelve engine : 12 สูบ (W12)
 • W-sixteen engine : 16 สูบ (W16)
 • W-eighteen engine : 18 สูบ (W18)
* 1 สูบ มี 4 วาว์ล วิธีหาค่าวาว์ลให้นำ 4 ไปคูณ เช่น 4 สูบ เท่ากับ 16V
** ระวังสบสันตัวเลขอยู่หน้า V คือ จำนวนวาว์ล ส่วนตัวเลขอยู่หลัง V คือเครื่องยนต์ V
  ไม่มีความคิดเห็น: